Interim Management & Advies


HR-Partner adviseert én ondersteunt organisaties op het terrein van human resources en veranderingsmanagement.

Wat willen wij zijn?

Wij willen een partner zijn van onze opdrachtgevers, hen met raad én daad bijstaan om samen de beste oplossing te vinden voor personele en organisatorische knelpunten. Een oplossing die rekening houdt met veranderende omstandigheden en blijvend resultaat oplevert. Bij ons staat de mens centraal bij het effectief organiseren van een blijvende ‘fit’ met de organisatiestrategie.

Wat kunnen wij?

Onze kracht wordt bepaald door onze expertise op het gebied van human resource management in dienstverlenende organisaties. Afhankelijk van aanpalende behoeftes zijn wij gelieerd met partners met specifieke kennis en kunde.

Vanuit welke visie werken wij?

HR-Partner ziet de mensen als de spil van organisaties: zonder mensen geen organisatie. De mens is, zeker in dienstverlening, de bepalende factor voor het succes van de organisatie. De management-aandacht voor de medewerker met zijn/haar eigen ambities, zorgen, (on-) hebbelijkheden en behoeften is daarom cruciaal voor het optimaal managen van een organisatie. Uitgangspunt hierbij is de individuele verantwoordelijkheid van elke medewerker om via maximale inzet zijn/haar bijdrage aan de organisatie te leveren.

Onze diensten

Interim management: wij ondersteunen organisaties direct door het uitvoeren van interim management voor tijdelijk invulling of versterking van de HR-organisatie.

Advies: HR-Partner adviseert ten aanzien van

  • de ontwikkeling van HR-beleid en HR-strategie
  • de professionalisering van HR-processen en de HR–functie
  • het ontwerpen en implementeren van HR-instrumenten
  • de organisatie van de samenwerking binnen het bedrijf