Mediation


HR-Partner levert mediationdiensten in de vorm van een NMI-opgeleid Mediator. Dit betekent dat de Mediator gekwalificeerd, onafhankelijk en onpartijdig is, getraind is in het leiden en begeleiden van mediation-processen en werkt volgens de gedragsregels van het NMI.

Wat is Mediation

Mediation of bemiddeling is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflict- bemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een Mediator brengt daar verandering in. De Mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen opgelost worden door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen zelf de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van Mediation ten opzichte van andere vormen van geschiloplossing zijn:

  • snelheid
  • kostenbeheersing
  • informele procedure
  • deskundige, persoonlijke, begeleiding
  • actieve rol van partijen
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • geen onnodige beschadiging van relaties
  • gezamenlijke oplossing, dus een hoge acceptatiegraad en een “win-win” resultaat.